Konu Başlıkları

Sürdürülebilir Şehirlerin Yönetimi
Kentleşme, Kurumsal Yapı ve Yasal Çerçeve
Kentleşme Politikaları, Kurumsal Yapı ve Yasal Çerçevede Dönüşüm
Yerel Yönetimler ve Yönetişim
Kamu politikaları ve Kentsel Hizmetler
Sürdürülebilir Şehirlerde Kapsayıcılık, Katılımcılık ve Yönetişim

Sürdürülebilir Şehirler, İklim ve Çevre
KentleÅŸme ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°liÅŸkisi
Paris İklim Anlaşması’nın Öncesi ve Sonrasında İklim Politikaları ve Yerel Yönetimler
Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸine Uyum ve Ekonomik Boyutu
Kentlerde Hava Kalitesi, İklim Değişikliği ve Düşük Karbonlu Şehirler
Ulaşım ve İklim Değişikliği Bağlantısı
Kentlerde Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliğiyle Mücadelesi
İklim Değişikliğine Dayanıklı Ulusal Uyum Stratejileri
Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸinin Faili ve MaÄŸduru Olarak Kentler
İklim Değişikliğine Karşı Kent Temelli Çözümler

Sürdürülebilir Şehirlerde Çevre Yönetimi
Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ve Türkiye
Sürdürülebilir Şehirlerde Çevre Yönetimi
Sürdürülebilir Şehirlerde Katı Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji
Sürdürülebilir Şehirlerde Atıksu Yönetimi
Kentleşme, Politik Ekoloji ve Çevre Hakkı
Su Kaynakları ve Yönetimi

Sürdürülebilir Şehirlerde Ulaşım ve Hareketlilik
Sürdürülebilir Şehirlerde Yeşil Ulaşım Altyapısı
Sürdürülebilir Şehirlerde Ulaşım Hizmetlerinin Planlanması ve Yönetimi
Sürdürülebilir Şehirlerde Arazi Kullanımı ve Ulaşım Hizmeti
Sürdürülebilir Şehir İçi Hareketlilik Planları
Ulaşım Güvenliği
Toplu Taşıma Sistemlerinde Güvenlik, Konfor ve Entegrasyon
Ulaşım Bilgi Sistemleri
Trafik Yönetim Sistemleri

Sürdürülebilir Şehirlerde Enerji
Sürdürülebilir Şehirlerde Enerji Politikaları
Sürdürülebilir Şehirlerde Yenilenebilir Enerji
Binalarda Enerji VerimliliÄŸi
Akıllı Şebekeler ve Enerji Verimliliği
Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Sürdürülebilir Şehirlerde Güvenlik
Sürdürülebilir Şehirlerde Güvenlik
Sürdürülebilir Şehirlerde Tarım ve Gıda Güvenliği
Sürdürülebilir Şehirlerde Halk Sağlığı
Sürdürülebilir Şehirlerde Acil Durum Yönetimi
Sürdürülebilir Şehirlerde Afet Risk Yönetimi
Sürdürülebilir Şehirlerde Kentsel Tasarım ve Planlama
Sürdürülebilir Şehirlerde Kentsel Tasarım
Sürdürülebilir Şehirlerde Planlama
Sürdürülebilir Şehirlerde Mimari
Kentsel Dönüşüm Projeleri, Mega Projeler ve Finansmanı

Sürdürülebilir Şehirler ve Ekonomi
Mimarlık İmgeleri ve Ekonomi
Yerel Yönetimler ve Yerel Bütçeler
Kır-Kent ve Ekonomik Sektörler
Sermaye ve Kent Ä°liÅŸkisi
KentleÅŸme ve Sanayi
Kent, Sanayi ve Ä°stihdam Ä°liÅŸkisi
Kent ve Turizm Ekonomisi
Kent ve Sağlık Ekonomisi
Kent ve Ulaşım Ekonomisi
Yerel ve Kırsal Kalkınma
İnşaat Sektörü ve Finansmanı
Konut Ãœretimi ve Ekonomi Ä°liÅŸkisi
Kent Sosyolojisi ve Ekonomi
Kentsel Adalet, Yoksulluk ve Yoksunluk
Kentleşmenin Ekonomi Politiği, Kent Hakkı ve Kentsel Hareketler
Yeni Toplumsal Sınıfların Kent Ekonomisindeki Yeri
Kitlesel ve İç Göçün Ekonomik Boyutu
Gayrimenkul ve Bankacılık Sektörü
KentleÅŸmede Piyasa Hakimiyeti ve Planlama

Sürdürülebilir Şehirler Ve Sosyal Yaşam Ve Dayanışma
Sosyo-Mekansal Ayrışma ve Yabancılaşma
Değişen Kamusallığın Sosyal Boyutu
Kitlesel ve İç Göçün Sosyal Boyutu
Yoksullukla Mücadele
Sosyal Yaşam, Eşitsizlikler ve En Az Avantajlı Gruplar
Yenilikçi Eğitim Modelleri

Sürdürülebilir Şehirlerde Medya ve İletişim
Medyada Kent Ä°mgeleri
Yerel Yönetimlerin Halka İlişkiler Uygulamalarında İletişim Yöntemleri
E-Belediyecilik
Sosyal Medya

Sürdürülebilir Şehirler Uygulama Örnekleri

SEMPOZYUMUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler sitemizde duyurulacaktır.