Özet Bildirilerin Gönderilmesi

Her katılım başvurusunda “TESAM Bildiri Gönderim Şartları” çerçevesinde Türkçe ve İngilizce bir bildiri özeti (en fazla 300 kelime) ve akademik pozisyonu ile ilgi alanlarını içeren bir kısa özgeçmişin (en fazla 100 kelime) yer aldığı “Kongre Başvuru Formu” gönderilmelidir. Kongre formunda her yazarın ayrı ayrı bilgileri yer almalıdır.

Katılımcılar Kongre’ye Türkçe veya İngilizce sunumları ile katılabilirler. Kongre’ye gönderilen bildiri özetleri, özet bildiri kitapçığında basılacaktır. Gönderilen tam metinler, ISBN’li bir e-kitap formatında yayınlanacaktır.

Bildiri Özetleri tesamcongress@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

Başvuru Belgesi için Tıklayınız

 

 

 

SEMPOZYUMUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler sitemizde duyurulacaktır.