Sempozyum Çağrısı

Sürdürülebilirlik olgusu günümüzde, sosyal, ekonomik, çevresel çok boyutlu küresel bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir kentler”, “kentlerde sürdürülebilirlik” kavramlarının uluslararası ve ulusal platformlarda sıkça tartışılması, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek arttırmakta ve kentliden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluÅŸlarına kentin tüm paydaÅŸlarına pek çok önemli sorumluluk yüklemektedir.

Özellikle ideal bir yerel yönetimden bu konuda önemli politikalar üretme ve bunları teÅŸvik etme, destekleme, birlikte üretme, uygulama, ölçme, izleme, denetleme sorumlulukları beklenmektedir. “Sürdürülebilir kentler”, “akıllı kentler” gibi kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında daha yaÅŸanabilir, daha güvenilir, daha eriÅŸilebilir, daha iyi bir çevre ve sosyal yaÅŸam için, kentlinin isteklerini dikkate alan, kentli ile bütünleÅŸen, kentin öncelikli problemlerini belirleyip rasyonel çözüm araçları geliÅŸtiren, bilgiye eriÅŸimde hız ve ÅŸeffaflık saÄŸlayan; ÅŸeffaf, katılımcı, sürekli üreten yerel yönetimlerin öne çıkması iyi bir yönetim/yönetiÅŸimin koÅŸulu olduÄŸu unutulmamalıdır.

Her geçen gün boyut değiştiren, iletişim ve yaşam biçimimizi etkileyen teknolojik devrim, bu devrimi oluşturan kavram ve uygulamalar şimdi bir bütün halinde hayatımızı etkilyen bir konsept haline geldi.

Temel olarak internet altyapısı ile şekillenen akıllı şehirlerde, tüm nesnelerdeki sensörlerden alınan veriler internete aktarılıyor ve işlenen bu verilerle gerçekleştirilen uygulamalar hem şehirlerin yönetimini hem insanların hayatını kolaylaştırıyor. Teknolojik alanda yaşanan bu devrimin, bütünleşik bir yapıda insan ve şehir hayatına entegre edilmesi, ekonomik rekabet açısından kaçınılmaz bir sonuç olarak görünse de, dünyada pek çok akıllı şehir örneğinde gördüğümüz planlama yaklaşımları aslında ’sürdürülebilirlik’ ilkesi etrafında şekilleniyor.

Küresel büyüme ve artan nüfusla birlikte ekolojik kaynakların hızla tüketilmesinin beraberinde getirdiği çok yönlü ‘çöküş’ endişesiyle; Barselona, Viyana, Londra, Singapur, Kopenhag gibi şehirler başta olmak üzere dünyada pek çok şehir, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilirliği sağlamak için yapılan yatırımlar ve dijital uygulamalarla akıllı şehir kimliğini kazanıyor. Hindistan, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde ise sıfırdan inşa edilen ve altyapısı sayısal network ile oluşturulmuş, kaynakları etkin kullanmaya odaklı akıllı şehir tasarımları sıfır karbon tüketimi yönünde çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

Şehirlerin geleceğini akıllı çözümlerde gören teknoloji ve bilişim kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar akıllı şehirler için bir vizyon oluşturmanın yanı sıra kamu politikalarına da katkı sağlamaktadır.

TESAM 2. Uluslararası Sürdürülebilir Şehirler Sempozyumu ‘Gelecekte Sürdürülebilir Şehirler’ başlığı altında; geleceğin sürdürülebilir akıllı şehirlerinin yönetişim, çevre, güvenlik, ulaşım, ekonomi, toplum ve yaşam biçimlerini farklı boyutlarıyla ele alan bir platform oluşturacaktır.

Şehirlerin problemli mevcut yapılarını tartışarak geleceğin ‘Gelecekte Sürdürülebilir Şehirler’ perspektifini bu veriler çerçevesinde değerlendirip çözümler sunan çalışmaları hep birlikte tartışmak ve üzerinde düşünmek üzere sizleri de sempozyumumuza bekliyoruz.

Sempozyumumuz çok yönlü bir katılım prensibi ile sosyal bilimler alanında hazırlanan ulusal ve uluslararası çalışmaların bilimsel olarak sunulması şeklinde olacaktır. Sempozyuma gönderilen her bildiri özeti alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilip bu değerlendirilme sonrasında sunulması uygun olan sözel bildiriler kongremizde sunulacaktır. Kongremiz akademik anlamda hazırlanmış her türlü çalışmanın sunulmasına imkân sağlamaktadır.

“TESAM 2. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 2022” 25-26 Ekim 2022 tarihlerinde TESAM, Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilecektir.

Kongremiz pandemi koşulları nedeniyle hibrit şekilde gerçekleştirilecek olup, kongeremizin açılış ve 1. oturumu yüzyüze, diğer oturumlar online olarak gerçekleştirilecektir.

ÇAĞRI METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
SEMPOZYUMUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler sitemizde duyurulacaktır.