Tam Metin Bildiri Gönderimi

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 6 Kasım 2022’dir. Tam metin bildiriler tesamcongress@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
  1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak gönderilebilir.
  2. Bildiriler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
  4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
  5. Başlıklar (Giriş hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
  6. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.
  7. Bildirinin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
  8. Tam metin bildiriler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
  9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ ), (Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=w_MURP3_MrU)

Gönderilen tam metinler, basılı bir yayın veya ISBN’li bir e-kitap formatında yayınlanacaktır.

SEMPOZYUMUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler sitemizde duyurulacaktır.