Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap Gönderimi

Uluslararası Editörlü Kitap; sempozyuma katılan araştırmacıların, akademik değeri taşıyan bir kitabın şartlarını sağlayan içerikte ve yeterli sayıda metin göndermesi halinde yayınlanacaktır.

Her katılımcı isteğe bağlı olarak uluslararası bir yayınevi olan TESAM Yayınları (NOBEL Yayınlarının Alt Kuruluşu) tarafından çıkacak Sürdürülebilir Şehirler temalı Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.

Uluslararası Editörlü Kitap için son baÅŸvuru tarihi 6 Kasım 2022‘dir. BaÅŸvuru taleplerinizi tesamcongress@gmail.com mail adresine bildirebilirsiniz.
 • Her katılımcı isteÄŸe baÄŸlı olarak Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir. Ancak bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.
 • Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diÄŸer koÅŸullarını saÄŸladıktan sonra bildiriler yayınlanır.
 • Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.
Metin Gönderme Kılavuzu
 1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak gönderilebilir.
 2. Bildiriler A4 (210×297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 150 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.
 7. Bildirinin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 8. Metin, yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
 9. Kaynak gösterimi için dipnot kaynakça sistemi olan “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ ), (Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=w_MURP3_MrU)
SEMPOZYUMUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler sitemizde duyurulacaktır.