Yayın İmkanları

Dergilerde Yayın
Her katılımcı isteğe bağlı olarak bildirisini, dergilerin editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra kongreye özel olarak yayınlanacak TESAM Akademi Hakemli Dergisi’nin “Sürdürülebilir Şehirler Özel Sayısı’nda yayınlatabilir. Kabul ve onay süreci dergilerin yayın kurullarına aittir.


Özetler Kitabı
Özetler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.
12 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacaktır.


Bildiriler Kitabı
Bildiriler Kitabı online veya matbu olarak basılacaktır.
26 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacaktır.
Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.


Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap
Her katılımcı isteğe bağlı olarak TESAM Yayınları (NOBEL Yayınlarının Alt Kuruluşu) tarafından çıkacak Sürdürülebilir Şehirler temalı Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir.
Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten ve yayınevinin maddi ve diğer koşullarını sağladıktan sonra bildiriler yayınlanır.
Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan belli bir miktar yayın ücreti talep edilecektir.
Bir bildiri aynı anda yalnızca bir yayında yer alabilir.

SEMPOZYUMUMUZ ERTELENMİŞTİR

Sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler sitemizde duyurulacaktır.